پست ملکقوانین املاک

قوانین املاک

قوانین مالیات بر آپارتمان‌های خالی

مالیات انواع مختلفی دارد که بخشی از مهم‌ترین انواع مالیات، به خانه‌ها و آپارتمان‌ها تعلق می‌گیرد. یکی از انواع مالیات در بخش مسکن، مالیات بر آپارتمان‌های خالی است. با توجه به این قانونِ مالیاتی،...

مالیات بر اجاره و نحوه محاسبه

یکی از روش‌های کسب درآمد در هر کشوری، مالیاتی است که از شهروندان گرفته می‌شود که این مالیات انواع مختلف دارد. این مالیات می‌تواند مستقیم از درآمد و دارایی فرد گرفته شود و یا...

قوانین مربوط به شارژ ساختمان و واحدهای خالی

امروزه به دلایل زیادی، آپارتمان ها مکان مناسبی برای سکونت خانواده ها می باشد. در واقع آپارتمان نشینی، سبکی جدید از زندگی افراد شده است. در این موضوع، شارژ ساختمان یکی از مباحثی می...

آشنایی با قوانین آپارتمان نشینی

زندگی در آپارتمان‌های چند طبقه و مجتمع‌های بزرگ مسکونی که در هر طبقه چندین واحد وجود دارد و جمعیت قابل توجهی در ساختمان سکونت دارند روز به روز در حال گسترش است و به...

برگه معماری و اهمیت آن در ساختمان سازی

احتمال بارها در مورد برگه معماری و برگه محاسبات و اهمیت آن‌ها در پروژه‌های ساختمان‌سازی شنیده‌اید. به برگه معماری، برگه تعهد معماری و یا برگه سبز معماری نیز گفته می‌شود. مسلم شروع ساخت یک...