پست های اخیر

آموزش

آموزش ویدیویی ثبت متقاضی در پست ملک

← فرض کنید می‌خواهید برای متقاضی خود، ملکی را با مشخصات دلخواه متقاضی در میان فایل‌ها جستجو کنید ← حتی اگر ملک درخواستی در میان فایل های شما وجود ندارد ← کافیست مراحل زیر را انجام...

دانستنیهای مهم در مورد املاک