پست ملکتهران شناسی

تهران شناسی

تاریخچه محله درکه و بررسی بازار مسکن در این منطقه

لیست عنواین جالب است بدانید که دره درکه قدمتی ۸۰۰ ساله دارد و ساداتی که در این منطقه سکونت دارند از نوادگان امام‌زاده سیدمحمد هستند که ایشان خود از نوادگان امام سجاد (ع) بوده و...